Bg-finansi.info

Bg-finansi.info е информационен сайт за финанси. В него ще намерите напълно безплатни лекции по финанси и допълнителна информация за областта на банковото дело. Прочетете повече за теоретичните основи на финансите и научете задълбочена терминология от финансовата сфера.

Финансово посредничество
Финансово посредничество

Характеристика – финансовото посредничество е дейност чрез която финансовите посредници привличат временно свободните парични средства и след това ги влагат в различни активи с цел реализиране на доход.

Read More

Финансово планиране
Финансово планиране във фирмата

Съществуват най-различни начини планиране на финансовите потребности на фирмата в бъдеще, а най-основните са съдържаниие на основните методи на финансово планиране. Една част от методите се отнасят за текущото финансово планиране, а друга за инвестициите.

Read More