Лекции по СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 

 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА


ТЕМА 1: ПРЕДМЕТ И МЕТОД НА НАУКАТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ТЕМА 2: ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

ТЕМА 3: ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ТЕМА 4: НАЧИН НА ЖИВОТ

ТЕМА 5: ДЪРЖАВАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ТЕМА 6: КОНТРОЛ ПРИ СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ТЕМА 7: КОНФЛИКТИ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ТЕМА 8: СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОД

TЕМА 9: СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ

TЕМА 10: ДОХОДИ, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА НА ДОХОДИТЕ

TEMA 11:

ТЕМА 12: ЖИЛИЩЕН ПРОБЛЕМ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ТЕМА 13: СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

ТЕМА 14: ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

ТЕМА 15: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

ТЕМА 16: ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

ТЕМА 17: ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

ТЕМА 18: СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

ТЕМА 19: СОЦИАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА БИЗНЕСА

ТЕМА 20: МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

 

<<< BACK / НАЗАД