Лекции по Международни Финанси

 

<<< НАЗАД

 

Реален ли е курсът на лева?

Реален ли е курсът на лева? Основен въпрос, отговорът е зависи спрямо какво е надценен. Такъв критерий (бенчмарк) е равновесния реален валутен курс – установява се не от това, че официалният курс е фиксиран, а от състоянието на текущия платежен баланс, респективно структурата на текущата сметка. Нарича се устойчив структурен баланс на текущата сметка и се поддържа в средносрочен план, след като е изчистено влиянието на икономическите цикли;
1. Равновесният реален валутен курс не е фиксирано число, а определена стойност на траекторията. Определено число, което е устойчиво във времето и зависи от факторите на произвоство и ролята на производството върху бенчмарка и промяна структурата на текущата сметка;
2. Той е цената на свободно търгуеми стоки и услуги, изразена в цената на нетъргуемите на пазара, съществува информация за реалнотъргуемите произведения на труда с ръст от в сектора на търгуемите изпреварва и общия ръст на производителността на труда в страната. След като производителността на труда в сектора на търгуемите стоки превишава общия ръст на заплатите в сектора на търгуемите стоки изпреварват средните заплати за страната (Баланса на Самоелсън) – равновесна инфлация и равновесно поскъпване на реалния валутен курс. Поскъването –
Всяка производителност на труда е достатъчна да поддържа остатъчен баланс по текуща сметка. Размерът на инфлация в българската икономика зависи от разликата между производителността на труда в България и тази в еврозоната и би трябвало да е по-висока с няколко пункта годишно.
Вторият въпрос е дали в България платежният баланс се влияе само от валутния режим и динамиката на производителността на труда. Платежния баланс може да се подобрява не толкова чрез фиксирания курс, колкото чрез фискална, доходна, структурна, парична политика.