Лекции по Международни финанси

 

 

КОНСПЕКТ
МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ

1. Валутен курс и валутно-курсови режими
2. Избор на оптимален валутно-курсов режим
3. Зависимост на фиксиран валутен курс от капиталовата мобилност
4. Основни видове валутно-курсови режими
5. Разпространение на валутно – курсовите режими и връзката им с макроикономическите показатели
6. Реален ли е курсът на лева?
7. Валутен курс на лева
8. Валутен пазар и валутни сделки
9. Предимства на форекс пазарите
10. Валутни опции

 

 


<<<ЗА ДРУГИ ЛЕКЦИИ ТУК!!!>>>


Упражнения


Упражнение 1 & 2: Видове парични режими

Упражнение 3: Методологически бележки по платежния баланс на България

Упражнение 4: Международни валутни резерви

Упражнения 5, 6, 7 и 8: Задачи

Математически обозначения