Лекции по КРИМИНОЛОГИЯ

 

 

Криминология


1. Престъпността в съвременния свят
2. Престъпността в България.
3. Традиционна престъпност. Обща характерискита. Видове.
4. Насилствена престъпност.
5. Икономическа престъпност
6. Престъпност на “белите яки”
7. Корпоративна престъпност
8. Компютърна престъпност
9. Екологична престъпност.
10. Пътнотранспортна престъпност.
11. Младежка престъпност.
12. Престъпност на непълнолетните.
13. Престъпност на жените.
14. Рецидивна престъпност.
15. Групова престъпност.
16. Организирана престъпност. Теория за предприятието.
17. Организирана престъпност в България.
18. Пране на пари. Финансов рай.
19. Пазар на корупция.
20. Маргиналност, маргинални групи и престъпност.
21. Международна престъпност. Развитие.
22. Престъпност, застрашаваща политическите отношения и сигурност. Тенденции.
23. Престъпност, застрашаваща икономическите отношения между държавите. Съвремемни проблеми. Тенденции.

24. Международно сътрудничество в превенцията и контрола над престъпността. Политика на ООН и СЕ за превенция и контрол над престъпността.