Лекции по Банково дело :

 

 

 

 

 

 

Тема 15: Електронно банкиране

 

  1. Характеристика на електронното банкиране- електронното банкиране е технология, която позволява на клиентите на банката да ползват нейните услуги чрез електронен достъп без да е необходимо да се намират в банката или банковия клон.

Комуникацията между клиентите и банката може да се осъществи по 2 начина в електронното банкиране:

  1. По телефонна линия, чрез модем до съответния банков клон
  2. Достъп до банковите услуги чрез интернет
  1. Услуги които клиентите могат да ползват при банките в електронното банкиране:

 

  1. Заявки за извършване на плащания
  2. Заявки за извършване на банкови услуги за които е необходимо предизвестие
  3. Справки и запитвания за информация по сметки на клиента
  4. Достъп до обща банкова информация

В основата Електронното банкиране е електронния подпис.